Aleksandra Janaćković, stručni saradnik
018 504-543
jaleksandra@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj

Upravljanja otpadom - sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje neopasnog otpada

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Obezbeđenje i osiguranje uslova za upravljanje otpadom

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 580,00 (210,00 i 370,00) 840-742221843-57 05-128

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Rešenje o registraciji Agencija za privredne registre Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, stranka dostavlja matični broj
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja, sa studijom Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko je rešenje izdato od strane nadležne gradske uprave; Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom Kvalifikovano lice Original Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Plan zaštite od udesa Kvalifikovano lice Original Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Overen elaborat zaštite od požara Ovlašćena institucija Kopija Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Plan za zatvaranje postrojenja Kvalifikovano lice Original Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Izjava o metodama tretmana ili odlaganja otpada Podnosilac zahteva Original Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Izjava o metodama tretmana i olaganja ostataka iz postrojenja Podnosilac zahteva Original Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Odobrenja i saglasnosti od važnosti za izdavanje dozvole Nadležni organ Kopija Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Finansijske ili druge garancije, odnosno odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima Banka, osiguravajuća kuća Original Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Podaci o vrsti, količini i poreklu otpada Ovlašćena institucija Kopija  
Podaci o opremi za sakupljanje otpada i prevoznim sredstvima Proizvođač opreme, serviser, policijska uprava Kopija Samo za sakupljanje i transport otpada
Podaci o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad Ostalo Kopija Samo za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
Saglasnost na procenu rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu i plan zaštite od udesa, ako j operater u obavezi da takvu saglasnost pribavi Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti; Samo za izuzimanje od obaveze pribavljanje dozvole za skladištenje

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.