Slobodan Maksimović, samostalni stručni saradnik
018 504-534
makslobodan@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj

Licenca za obavljanje energetske delatnosti

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Izdavanje licence za obavljanje energetske delatnosti.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 580,00 (210,00 i 370,00) 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Osnivački akt privrednog subjekta Podnosilac zahteva Kopija  
Izveštaj nadležnih inspektora da objekti, uređaji, instalacije ili postrojenja ispunjavaju propisane uslove i zahteve utvrđene tehničkim propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od eksplozija i požara i propisima o zaštiti životne sredine Nadležna inspekcija Original  
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Izjava o obezbeđenim finansijskim sredstvima Banka Kopija  
Izveštaj o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje energetske delatnosti za koju je podnet zahtev za izdavanje licence Nadležna inspekcija Original  
Bilans stanja i bilans uspeha Agencija za knjigovodstvo Original za poslednje dve godine
Dokaz o usklađenosti finansijskih sredstava sa poslovnim planom Podnosilac zahteva Original  
Ugovor o koncesiji ili poveravanju delatnosti Nadležno ministarstvo Original  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.