Goran Đorđević, šef odseka za boračko-invalidsku zaštitu
018 504-573
djgoran@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu

Ostvarivanje prava na mesečno novčano primanje

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Ostvarivanje prava na mesečno novčano primanje vojnih invalida, porodica vojnih invalida koji su materijalno neobezbeđeni i koji ne ostvaruju prihode ili lica koja su nesposobna za privređivanje.

Poslednja izmena: 22.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original ili overena kopija Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Potvrda o svojstvu redovnog učenika Škola Original  
Izvod iz matične knjige umrlih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original ili overena kopija Uslovno. Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica umrla na teritoriji grada Niša.
Uverenje o nezaposlenosti Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Niš Original Uslovno, za nezaposlena lica u porodici.
Izvod iz matične knjige rođenih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original ili overena kopija Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Izjava dva svedoka o činjeničnom stanju u porodičnom domaćinstvu Gradski uslužni centar, opštinski uslužni centar, mesna kancelarija Original  
Zapisnik o saslušanju svedoka Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu Original  
Rešenje o priznatom svojstvu Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu Overena kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige venčanih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original ili overena kopija Stranka venčana na teritoriji grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica venčana na teritoriji Niša.
Uverenje službe društvenog prihoda iz Niša i mesta rođenja Republička uprava javnih prihoda Original  
Uverenje iz katastra mesta rođenja i stanovanja Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original  
Potvrda o prihodima za celu prethodnu godinu Radna organizacija / poslodavac Original  
Potvrda o visini penzije za celu prethodnu godinu Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja Original  
Izvod iz matične knjige rođenih za članove porodice korisnika koji je umro Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original ili overena kopija Uslovno. Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Pismeni dokaz - fotokopija naslednog rešenja ili drugi pravni akt Osnovni sud Overena kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.
  • Jana

    18.02.2018. 19:00:59
    Sta treba od dokumenata za Novcanu socijalnu pomoc? Koja dokumenta,pored medicinskih.