Dragana Živković, šef odseka za dečiji dodatak
018 504-582
zdragana@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu

Priznavanje prava na dečiji dodatak

Prosečna ocena usluge - 4

Opis usluge

Ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Poslednja izmena: 25.03.2019.

Neophodna dokumentacija


Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original ili overena kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Lične karte odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu prijave prebivališta Policijska uprava Kopija  
Potvrda o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode Radna organizacija / poslodavac Original Za sve zaposlene članove domaćinstva
Potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana zajedničkog domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original za punoletne članove domaćinstva
Poresko uverenje o imovnom stanju domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja Ministarstvo finansija - Poreska uprava filijala Niš Original za punoletne članove domaćinstva
Uverenje lokalne samouprave iz mesta rođenja i stanovanja Grad Niš - Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke Original za punoletne članove domaćinstva
Potvrda o svojstvu redovnog učenika Škola Original za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola) - status deteta
Izvod iz zemljišnjih knjiga - vlasnički list Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Kopija Dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti
Potvrda o razlozima za neredovno školovanje Medicinska ustanova Original za decu školskog uzrasta koja nisu na školovanju
Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu Kopija Dokaz o statusu deteta
Rešenje o produženju roditeljskog prava Osnovni sud Kopija Dokaz o ostvarivanju statusa samohranog roditelja
Izvod iz matične knjige umrlih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Kopija Za samohranog roditelja.Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica umrla na teritoriji grada Niša.
Ugovor o kupovini nepokretnosti Osnovni sud Kopija Dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti
Rešenje o porezu Ministarstvo finansija - Poreska uprava filijala Niš Kopija Dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti
Uverenje Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Kopija Dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti
Ugovor o korišćenju stana Osnovni sud Kopija Dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti
Presuda o razvodu braka ili poveravanju dece iz vanbračne zajednice Osnovni sud Kopija Dokaz o ostvarivanju statusa samohranog roditelja
Odluka o vršenju roditeljskog prava Osnovni sud Kopija Dokaz o ostvarivanju statusa samohranog roditelja
Izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original ili overena kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Potvrda vojnog organa Vojni odsek Original Dokaz o ostvarivanju statusa samohranog roditelja
Potvrda kazneno-popravne ustanove Kazneno-popravna ustanova Original Dokaz o ostvarivanju statusa samohranog roditelja
Uverenje o nezaposlenosti Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Niš Original Dokaz o nezaposlenosti
Radna knjižica Uprava za građanska stanja i opšte poslove Kopija Dokaz o nezaposlenosti
Akt nadležnosti organa starateljstva Centar za socijalni rad Kopija Dokaz o statusu porodice
Uverenje o državljanstvu Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original ili overena kopija Za podnosioca.Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Overena zdravstvena knjižica Republički zavod za zdravstveno osiguranje - filijala Niš Kopija za podnosioca zahteva
Izveštaj o socijalno-ekonomskom statusu Centar za socijalni rad Original Dokaz o ostvarivanju statusa samohranog roditelja

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.
  • dejan

    18.02.2018. 19:22:37
    koristan sajt