Đurica Spasić, samostalni stručni saradnik
018 504-473
sdjurica@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu

Roditeljski dodatak za oca

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za oca

Poslednja izmena: 18.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Izvod iz matične knjige umrlih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original Uslovno, za suprugu.Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica umrla na teritoriji grada Niša.
Lična karta Policijska uprava Kopija Za podnosioca zahteva i majku deteta
Uverenje o državljanstvu Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original Za podnosioca zahteva i majku deteta. Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Prijava prebivališta ili boravišta Policijska uprava Kopija Za decu
Uverenje da neposredno brine o detetu i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja Centar za socijalni rad Original  
Odluka suda da je majka lišena roditeljskog prava Osnovni sud Kopija Uslovno
Potvrda nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku Kazneno-popravna ustanova Original uslovno
Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke Medicinska ustanova Original uslovno
Kartica tekućeg računa ili štedna knjižica Ostalo Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.