Vesna Milić, samostalni stručni saradnik
018 290-242
milvesna@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za poljoprivredu i razvoj sela

Promena namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i korišćenja u nepoljoprivredne svrhe, radi podizanja šuma, veštačkih livada i pašnjaka

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Prenamena poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na određeno ili neodređeno vreme.

Poslednja izmena: 19.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 580,00 (210,00 i 370,00) 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

 

 

 


Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta (vlasnički list, izvod iz posedovnog lista sa kopijom plana, ugovor o kupoprodaji, prenos prava korišćenja) Republički geodetski zavod - služba za katastar nepokretnosti Kopija  
Kopija plana katastarske parcele, radi utvrđivanja površine, kulture i klase zemljišta na kojoj se planira promena namene Republički geodetski zavod - služba za katastar nepokretnosti Kopija  
Saglasnost za podizanje šuma, veštačkih livada i pašnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu IV i V katastarske klase Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Kopija  
Procena tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta Ministarstvo finansija, poreska uprava Original  
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Dokaz o uplati naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta Banka, pošta Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.