Dragan Boškovski, stručni saradnik
018 504-738
bdragan@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za građanska stanja i opšte poslove

Overa potpisa, rukopisa i prepisa

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Stranka overava potpis, rukopis ili prepis za potrebe rešavanja određenog zahteva.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 330 din. po polutabaku prepisa ili potpisu 840-742221843-57 05-128

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Lična karta Policijska uprava Na uvid radi utvrđivanja identiteta
Dokument na kome treba overiti potpis Ostalo Original ili overena kopija za overu potpisa
Original ili overena fotokopija dokumenta Razna dokumenta Original ili overena kopija za overu prepisa
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.