Ljiljana Krečković, stručni saradnik
018 504-492
kljiljana@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za građanska stanja i opšte poslove

Naknadni upisi u matičnu knjigu umrlih

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Ažuriranje podataka u matičnoj knjizi umrlih.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 630,00 (250,00 i 380,00) 840-742221843-57 05-128

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Izvod iz matične knjige venčanih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Overena kopija Stranka upisana u matične knjige i knjige državljana grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti
Uverenje o državljanstvu Uprava za građanska stanja i opšte poslove Overena kopija Stranka upisana u matične knjige i knjige državljana grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti
Izvod iz matične knjige umrlih za bračnog druga Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original Uslovno. Stranka upisana u matične knjige i knjige državljana grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti
Potvrda o smrti Medicinska ustanova Original  
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Izvod iz matične knjige rođenih umrlog lica Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original Stranka upisana u matične knjige i knjige državljana grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti
Lična karta umrlog lica Policijska uprava Original  
Lična karta podnosioca zahteva Policijska uprava Na uvid  
Penzijski ček Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja Original  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.