Ljiljana Krečković, stručni saradnik
018 504-492
kljiljana@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za građanska stanja i opšte poslove

Promena ličnog imena

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Promena ličnog imena

Poslednja izmena: 21.09.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 630,00 (250,00 i 380,00) 840-742221843-57 05-128

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Izvod iz matične knjige rođenih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Overena kopija Stranka upisana u matične knjige i knjige državljana grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Lična karta Policijska uprava Kopija  
Izvod iz matične knjige venčanih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Overena kopija Stranka upisana u matične knjige i knjige državljana grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uverenje o državljanstvu Uprava za građanska stanja i opšte poslove Overena kopija Stranka upisana u matične knjige i knjige državljana grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uverenje da se ne vodi istraga za lice Osnovni sud Original  
Presuda o razvodu braka Osnovni sud Overena kopija uslovno
Uverenje od vojnog odseka Vojni odsek Overena kopija uslovno
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.