Dragana Stamenković, stručni saradnik
018 504-736
dragana.stamenkovic@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za građanska stanja i opšte poslove

Uverenje - druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Izdavanje uverenja o činjnicama o kojima se vodi evidencija, a koje stranka koristi za ostvarivanje svojih prava.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 630,00 (250,00 i 380,00); nadležnost Republika 840-742221843-57 05-128
Gradska administrativna taksa 280,00 (130,00 i 150,00); nadležost Grad 840-42341843-24 97 87-521

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Lična karta Policijska uprava Kopija  
Dokaz o uplati gradske administrativne takse Banka, pošta Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.