Ljubiša Janaćković, šef odseka za urbanističko planiranje
018 504-686
jljubisa@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Uslovi za projekat ispravke granica susednih parcela

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Ispravka granica katastarske parcele

Poslednja izmena: 16.05.2019.

Neophodna dokumentacija


Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Original  
Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja katastarske parcele (posedovni list ukoliko za katastarsku parcelu ne postoji zemljišno knjižni uložak,odnosno zemljišno knjižni uložak) Osnovni sud ili Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original  
Predog za izmenu granica katastarske parcele Ovlašćena geodetska kuća Original  
Overena saglasnost vlasnika - korisnika parcele Osnovni sud Original  
Kopija plana parcele sa decimetarskom mrežom i koordinatom jedne tačke te mreže Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.