Igor Igić, šef odseka za sprovođenje planova i pripremu za građenje
018 504-663
iigor@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Izmena lokacijske i građevinske dozvole

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Izmena izdate građevinske/lokacijske dozvole.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 200,00 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Situacioni plan Ovlašćena projektantska kuća Original  
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Original  
Glavni projekat Projektanska kuća, projektni biro Original  
Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, Osnovni sud ili Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original  
Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište Organ, odnosno organizacija koja uređuje građevinsko zemljište (Trenutno to radi JP Direkcija za izgradnju grada) Original  
Tehnička kontrola izmenjenog glavnog projekta Projektanska kuća, projektni biro Original  
Izvod iz katastra podzemnih instalacija Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Ne stariji od 6 meseci.
Građevinska dozvola Uprava za planiranje i izgradnju Overena kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Kopija plana parcele sa decimetarskom mrežom i koordinatom jedne tačke te mreže Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Ne starija od 6 meseci. Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.