Igor Igić, šef odseka za sprovođenje planova i pripremu za građenje
018 504-663
iigor@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Građevinska dozvola

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Izgradnja objekata vrši se na osnovu građevinske dozvole

Poslednja izmena: 19.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 550,00 (200,00 i 350,00) 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, Osnovni sud ili Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original  
Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta JP Direkcija za izgradnju grada Niša Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Lokacijska dozvola Uprava za planiranje i izgradnju Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Energetska dozvola Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta Projektanska kuća, projektni biro Original Podnosi se u tri primerka
Potrda o regulisanoj naknadi za skloništa   Original  
Rešenje MUP-a o ispunjenosti protivpožarnih uslova   Original  
Drugi dokazi u skladu sa propisima (vodna saglasnost, saglasnost na studiju o proceni uticaja objekta na životnu sredinu, sanitarna saglasnost, saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture...)- opciono   Original U slučaju kada je druga gradska uprava ili služba izdala dokument, stranka ga ne podnosi. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.
  • Ankica Carević

    10.02.2018. 18:01:30
    Poštovani, opisana procedura je zastarela i datira još iz 2015.god. U međuvremenu je na snazi Objedinjena procedura za dobijanje svih dozvola kao i uspostava Sekretarijata a ne Uprava !! Mogu napomenuti da je na sajtu Sekretarijata za planiranje i izgradnju kvalitetno obrađena celokupna procedura http://www.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-planiranje-i-izgradnju/ . Nadam se da ćete sugestije koje sam dobronamerno navela prihvatiti i time poboljšali uslugu i korišćenje vašeg portala. Srdačan pozdrav, Ankica Carević