Igor Igić, šef odseka za sprovođenje planova i pripremu za građenje
018 504-663
iigor@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Lokacijska dozvola

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Obezbeđuju se uslovi za izradu projektne dokumentacije neophodne za dobijanje građevinske dozvole

Poslednja izmena: 17.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 550,00 (200,00 i 350,00) 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Kopija plana Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Ne starija od 6 meseci. Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Situacioni plan Ovlašćena projektantska kuća Original  
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Original  
Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, Osnovni sud ili Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original  
Izvod iz katastra podzemnih instalacija Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Ne stariji od 6 meseci.

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.