Aleksandar Mršić, šef odseka za kapitalne investicije
018 504-665
maleksandar@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Izmena lokacijske i građevinske dozvole (za kapitalne investicije)

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Izmena lokacijske / građevinske dozvole (za kapitalne investicije).

Poslednja izmena: 11.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Situacioni plan Ovlašćena projektantska kuća Original  
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Original  
Glavni projekat Projektanska kuća, projektni biro Original  
Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, Osnovni sud ili Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Overena kopija  
Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište Organ, odnosno organizacija koja uređuje građevinsko zemljište (Trenutno to radi JP Direkcija za izgradnju grada) Original  
Tehnička kontrola izmenjenog glavnog projekta Projektanska kuća, projektni biro Original  
Izvod iz katastra podzemnih instalacija Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Ne stariji od 6 meseci, nije potrebno za nadziđivanje ili rekonstrukciju postojećeg objekta.
Građevinska dozvola Uprava za planiranje i izgradnju Overena kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Kopija plana parcele sa decimetarskom mrežom i koordinatom jedne tačke te mreže Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.