Gradimir Bogdanović, samostalni stručni saradnik
018 504-568
bgradimir@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine

Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

Poslednja izmena: 12.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa U zavisnosti od površine 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

 

 

 


Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Grafički prikaz mikro i makro lokacije Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Kopija  
Najmanje tri primerka studije u pisanom i jedan u elektronskom obliku Pravno lice ili preduzetnik ako je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti projektovanja, inženjeringa i izrade studija i analiza. Original  
Odluka nadležnog organa iz prethodne faze postupka Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Prijava objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju i obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju Uprava za planiranje i izgradnju Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz projekta izvedenog objekta Ovlašćena projektantska kuća Kopija  
Izveštaj sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci Ovlašćena institucija Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.