Aleksandar Mršić, šef odseka za kapitalne investicije
018 504-665
maleksandar@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Prijava početka izvođenja radova za objekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola (kapitalne investicije)

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Ogran nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdaje rešenje kojim se odobrava izgradnja pomoćnih objekata, investiciono održavanje, sanacija i adaptacija, promena namene sa i bez izvođenja radova i uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 210,00 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Kopija plana Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Idejni projekat Projektanska kuća, projektni biro Original  
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Original  
Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja katastarske parcele (posedovni list ukoliko za katastarsku parcelu ne postoji zemljišno knjižni uložak,odnosno zemljišno knjižni uložak) Osnovni sud ili Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original  
Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta JP Direkcija za izgradnju grada Niša Original Ukoliko su radovi na izgradnji tipske trafostanice 10/04 kV ili 20/04 kV (osim stubne trafo stanice), garaže, ostave i drugog sličnog objekta.
Informacija o lokaciji Uprava za planiranje i izgradnju Original Ukoliko su radovi na izgradnji pomoćnog objekta, garaže i trafostanice 10/04 kV ili 20/04 kV. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.