Aleksandar Mršić, šef odseka za kapitalne investicije
018 504-665
maleksandar@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Prijava početka izvođenja radova za predmete za koje je podnet zahtev ili je izdato Odobrenje za izgradnju do 11. septembra 2009. godine (za kapitalne investicije)

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Prijava radova obaveštavanjem građevinske inspekcije.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 210,00 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Idejni projekat Projektanska kuća, projektni biro Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Original  
Odobrenje za izgradnju Uprava za planiranje i izgradnju Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Ugovor o građenju Osnovni sud Original  
Izjava o početku i završetku radova Podnosilac zahteva Original Izjava je sastavni deo opštinskog obrasca
Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište Organ, odnosno organizacija koja uređuje građevinsko zemljište (Trenutno to radi JP Direkcija za izgradnju grada) Original U pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.
Mišljenja i drugi dokazi utvrđeni posebnim propisima (Uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture, vodna saglasost, protivpožarna saglasnost, analiza uticaja objekata i radova na životnu sredinu i dr.). Razno Original  
Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta Projektanska kuća, projektni biro Original  
Glavni projekat sa potvrdom Projektanska kuća, projektni biro Original 4 primerka
Dokaz o izvršenom plaćanju naknade za uređivanje građevisnkog zemljišta Banka, pošta Original  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.