Aleksandar Mršić, šef odseka za kapitalne investicije
018 504-665
maleksandar@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Građevinska dozvola (kapitalne investicije)

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Izgradnja objekata vrši se na osnovu izdate građevinske dozvole

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 770,00 (210,00 i 560,00) 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Original  
Glavni projekat Projektanska kuća, projektni biro Original 3 primerka
Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, Osnovni sud ili Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Ili drugi dokazi u skladu sa članom 135 Zakona o planiranju i izgradnji
Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta JP Direkcija za izgradnju grada Niša Original  
Lokacijska dozvola Uprava za planiranje i izgradnju Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Energetska dozvola Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Original Uslovno. Za izgradnju energetskih objekata u skladu sa posebnim zakonom.
Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta Projektanska kuća, projektni biro Original u 3 primerka
Potrda o regulisanoj naknadi za skloništa   Original  
Drugi dokazi u skladu sa propisima (vodna saglasnost, saglasnost na studiju o proceni uticaja objekta na životnu sredinu, sanitarna saglasnost, saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture...)- opciono   Original U slučaju kada je druga gradska uprava ili služba izdala dokument, stranka ga ne podnosi. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Konačno rešenje o eksproprijaciji i dokaz da je krajnji korisnik eksproprijacije obezbedio novčana sredstva u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, odnosno ugovor o ustanovljivanju prava službenosti sa vlasnikom poslužnog dobra Nadležni organ Overena kopija Uslovno, za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata
Saglasnost suvlasnika Osnovni sud Original Uslovno
Dokaz o izvršenom plaćanju naknade za uređivanje građevisnkog zemljišta Banka, pošta Kopija  
Saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara Ministarstvo unutrašnjih poslova Original Uslovno

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.