Aleksandar Mršić, šef odseka za kapitalne investicije
018 504-665
maleksandar@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za planiranje i izgradnju

Lokacijska dozvola (kapitalne investicije)

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Obezbeđuju se uslovi za izradu projektne dokumentacije neophodne za dobijanje građevinske dozvole

Poslednja izmena: 05.03.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 580,00 (210,00 i 370,00) 840-742221843-57 Pantelej: 14-125; Crveni Krst: 11-126; Palilula: 08-127; Medijana: 05-128; Niška banja: 23-122.

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Original  
Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, Osnovni sud ili Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Overena kopija Dokaz o pravu svojine na objekut se prilaže za radove na postojećem objektu
Izvod iz katastra podzemnih instalacija Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Ne stariji od 6 meseci, nije potrebno za nadziđivanje ili rekonstrukciju postojećeg objekta.
Kopija plana parcele sa decimetarskom mrežom i koordinatom jedne tačke te mreže Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Situaciono ili idejno rešenje Projektanska kuća, projektni biro Original  
Akt kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, odnosno ugovor o ustanovljivanju prava službenosti sa vlasnikom poslužnog dobra Nadležni organ Original Uslovno, za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata
Uslovi zaštite kulturnih dobara Zavod za zaštitu spomenika Original Uslovno
Sanitarni uslovi Ministarstvo zdravlja Original Uslovno
Vodni uslovi Uprava za poljoprivredu i razvoj sela, odnostno JP „Srbijavode“, odnostno, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Original Uslovo
Saglasnost suvlasnika Osnovni sud Original Uslovno

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.