Ninoslav Miljković, viši stučni saradnik
018 504-643
ninoslav.miljkovic@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za imovinu i inspekcijske poslove

Uverenje o nacionalizaciji i gradskom građevinskom zemljištu

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Ovaj dokument se izdaje radi potvrđivanja da li je predmetna nepokrtnost u prometu ili van prometa, da li je zemljište u gradskom građevinskom reonu, kao i da li je nepokretnost u državnoj svojini. Takođe i radi plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i upisa u javne knjige.

Poslednja izmena: 21.09.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Gradska administrativna taksa 280,00 (130,00 i 150,00) 840-42341843-24 97 87-521

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Posedovni list Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti (za predmete rešene od 1988. godine)
Kopija plana Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti (za predmete rešene od 1988. godine).
Građevinska ili upotrebna dozvola Uprava za planiranje i izgradnju Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti (za predmete rešene od 1988. godine).
Zemljišno - knjižni uložak za katastarsku parcelu Osnovni sud Kopija  
Dokaz o uplati gradske administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Potvrda o promeni broja parcele Republički geodetski zavod - služba za katastar nepokretnosti Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.