Vesna Cakić, šef Odseka za upravljanje i administriranje građevinskim i poljoprivrednim zemljištem u svojini Grada
018 504-642
cakvesna@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za imovinu i inspekcijske poslove

Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Nosioci prava korišćenja koji su bili ili jesu privredna društva i druga pravna lica, na koja su se primenjivale odredbe zakona kojima se uređuje promena vlasništva društvenog ili državnog kapitala odnosno imovine (privatizacija, stečajni ili izvršni postupak) i njihovi pravni sledebenici, ostvaruju pravo svojine.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 580,00 840-742221843-57, poziv na broj za gradsku opštinu  

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Rešenje o registraciji Agencija za privredne registre Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Zemljišno - knjižni uložak za katastarsku parcelu Osnovni sud Original ili overena kopija Ne starije od 6 meseci
Posedovni list ili list nepokretnosti Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original ili overena kopija Ne starije od 6 meseci
Dokaz o uplati republičke administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Dokaz/podaci o načinu sticanja kapitala, imovine ili dela imovine privrednog društva odnosno pravnog lica (privatizacija, stečajni ili izvršni postupak) Ostalo Original ili overena kopija  
Popis svih katastarskih parcela na kojima je podnosilac zahteva upisan u javne knjige, kao nosilac prava korišćenja Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Original ili overena kopija  
Zapisnik o utvrđenoj tržišnoj vrednosti zemljišta i troškovima pribavljanja prava korišćenja Poreska uprava Original  
Predlog o načinu isplate iznosa naknade odnosno drugoj nepokretnosti koja se daje u svojinu Podnosilac zahteva Original  
Izjava da su podaci navedeni u zahtevu istiniti Odgovorno lice Original  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.