Ljiljana Krstić, šef odseka za stambene poslove
018 504-644
krsljiljana@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za imovinu i inspekcijske poslove

Promena zakupca

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Donošenje zaključka o promeni zakupca i zaključenje ugovora o zakupu stambenog prostora.

Poslednja izmena: 28.01.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Gradska administrativna taksa 130,00 i 100,00 840-742341843-24 87-521

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Ugovor o zakupu - korišćenju stana JP ""Nišstan"" Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i zakupca Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original Stranka rođena na teritoriji grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica rođena na teritoriji Niša.
Izvod iz matične knjige umrlih za zakupca Gradska Uprava Original Uslovno. Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica umrla na teritoriji grada Niša.
Nasledno rešenje za zakupca Osnovni sud Overena kopija Uslovno
Rešenje o razvodu braka Osnovni sud Overena kopija Uslovno
Rešenje o davanju stana u zakup Uprava za imovinu i inspekcijske poslove Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Sporazum stranaka o određivanju zakupca Ostalo Original Uslovno
Uverenje o prebivalištu za podnosioca zahteva i bračnog druga Policijska uprava Original  
Uverenje o kretanju prebivalištva za podnosioca zahteva i bračnog druga Policijska uprava Original  
Dokaz o uplati gradske administrativne takse Banka, pošta Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.