Ljiljana Krstić, šef odseka za stambene poslove
018 504-644
krsljiljana@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za imovinu i inspekcijske poslove

Otkup stambenog prostora

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Otkup stambenog prostora od strane zainteresovanog lica.

Poslednja izmena: 17.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Republička administrativna taksa 1170,00 (960,00 i 210,00) 840-742221843-57 05-128

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Uverenje o prebivalištu za podnosioca zahteva i za bračnog druga Policijska uprava Kopija  
Ugovor o zakupu - korišćenju stana JP ""Nišstan"" Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Ugovor o zakupu - rešenje o dodeli stambenog prostora Uprava za imovinu i inspekcijske poslove Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Potvrda o izmirenim obavezama po osnovu zakupa JP ""Nišstan"" Original Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati gradske administrativne takse Banka, pošta Kopija  
Dopis o obračunatoj otkupnoj ceni stana JP ""Nišstan"" Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dopis da se Grad Niš vodi kao nosilac prava raspolaganja na stanu JP ""Nišstan"" Kopija Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.