Ljiljana Krstić, šef odseka za stambene poslove
018 504-644
krsljiljana@gu.ni.rs

Uslugu pruža:

Uprava za imovinu i inspekcijske poslove

Zakup stambenog prostora

Prosečna ocena usluge - /

Opis usluge

Rešavanje stambenih potreba odnosno stavljanje stambenog prostora u funkciju putem zakupa od strane zainteresovanog lica.

Poslednja izmena: 18.02.2018.

Neophodna dokumentacija


Naziv takse/naknade Iznos takse / naknade (RSD) Broj računa za uplatu Poziv na broj
Gradska administrativna taksa 130,00 i 100,00 840-742341843-24 87-521

Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Izvod iz matične knjige rođenih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original Stranka rođena na teritoriji grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica rođena na teritoriji Niša.
Izvod iz matične knjige venčanih Uprava za građanska stanja i opšte poslove Original Stranka venčana na teritoriji grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica venčana na teritoriji Niša.
Uverenje o prebivalištu za podnosioca zahteva i za bračnog druga Policijska uprava Original  
Uverenje o kretanju prebivališta za podnosioca zahteva i za bračnog druga Policijska uprava Original  
Potvrda o imovnom stanju Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke Kopija  
Potvrda o radnom stažu za podnosioca zahteva i njegovog bračnog druga Preduzeće u kome je zasnovan radni odnos Kopija  
Rešenje o razvrstavanju u određenu kategoriju invalidnosti za ratne vojne invalide Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu Kopija Uslovno, važi samo za ratne vojne invalide. Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Rešenje o statusu ratnog vojnog invalida sa telesnim oštećenjem od 100% Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu Kopija Uslovno, važi samo za ratne vojne invalide. Stranka sa teritorije grada Niša ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti za lica sa teritorije Niša.
Dokaz o statusu učesnika oružanih akcija posle 17.08.1990. godine Boračka organizacija Kopija  
Radna knjižica za podnosioca zahteva i bračnog druga Uprava za građanska stanja i opšte poslove Kopija  
Potvrda o izmirenim obavezama po osnovu zakupa JP ""Nišstan"" Kopija Uslovno, za potrebe produženja ugovora. Stranka ne podnosi dokument. Gradska uprava pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati gradske administrativne takse Banka, pošta Kopija  

Komentari

Ocenite Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom sekretarijata i ostavite komentar

Napomena: ocena i usluga se odnosi isključivo na pružaoca usluge, samodapitam.com se ograničava od odgovornosti za prenešene informacije. Za komentare i sugestije vezane za rad sajta koristite stranicu kontakt/sugestije.