„Samo da pitam“ je portal koji omogućava jednostavan dolazak do informacija o administrativnim uslugama koje pružaju sekretarijati Gradske uprave Grada Niša.

Portal se bazira na informacijama i podacima iz Registra administrativnih usluga grada Niša (koje realizuju sekretarijati Gradske uprave) koji se nalazi na sajtu Grada. NKD kao ni donator nisu odgovorni za tačnost i ažurnost podataka, pa vas pozivamo da ukoliko uočite netačne ili neažurne informacije i podatke to prijavite putem kontakt forme u delu Kontakt/Sugestije

Portal „Samo da pitam“ ukazuje na potencijal korišćenja otvorenih podataka i omogućava jednostavnije informisanje građana o uslugama koje pružaju organi javne uprave. On takođe pruža mogućnost davanja povratne informacije o pruženim uslugama kao i jednostavno, na podacima zasnovano, merenje efikasnosti rada organa kroz preglede broja traženih i pruženih usluga.

Upotreba otvorenih podataka u radu organa jedinice lokalne samouprave kao i proaktivan pristup transparentnosti omogućiće ne samo bolju informisanost građana, već će i veću transparentnost i odgovornost u radu organa čime se umanjuje i potencijal za korupciju u procesu pružanja usluga.

Portal „Samo da pitam“ izrađen je u okviru projekta „Rečnik usluga“ koji uz podršku kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju - NKD.

Više informacija o značaju i korišćenju otvorenih podataka kao i Partnerstvu za otvorenu upravu možete naći na ogp.rs.

*Ovo je beta verzija sajta. Komentare i sugestije za unapređenje možete ostaviti popunjavanjem kontakt forme na stranici kontakt/sugestije

NKD tim